Годишният Абонамент се закупува еднократно и е с продължителност 12 или 6 месеца. Плащането се извършва еднократно за избрания период и прекратяване може да се направи след изтичането му.

Прекратяване от всеки следващ месец може да бъде направено само при опция за плащане с карта.

 

При плащане по Банков път / Банка FiBank / Даниела Панцерева,Iban Code: BG17FINV915010BGN0DWIF / SWIFT Code: FINVBGSF

След регистрация ще получиш имейл, на който да потвърдиш банковото плащане, за да пуснем достъп до програмата.