Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. При закупен курс, потребителят има право, без да дължи обещетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от курс в срок 7 работни дни преди обявената дата на започване на курса. Потребителят има право да се откаже от закупен абонамент по всяко време, като ще дължи само заплатена стойност за абонамента до дата на ползване, включително текущият месец.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
  • за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя;

Допълнителна информация относно правата и задълженията за доставка и връщане на стоки можеш да видиш в Общи Условия.